Giới Thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

 

TỐI THIẾU RỦI RO - TỐI ĐA GIÁ TRỊ

- Nam Thành Đạt Holdings tư vấn trọn gói cho bên mua và nhà đầu tư trong toàn bộ vòng đời của một thương vụ M&A.

- Từ xây dựng chiến lược dựa trên nguồn lực đến xác định mục tiêu tiềm năng, từ thẩm định kỹ lưỡng đến ký kết chuyển nhượng.

- Xuyên suốt chu trình chúng tôi linh động các dịch vụ đề giải quyết các nhu cầu riêng hoặc tích hợp, tất cả đều hướng tới mục tiêu tối đa giá trị cho quý đối tác.

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN

  

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

  
 
Tư vấn ngay
Nam Thanh Dat Youtube Zalo Nam Thanh Da Hotline Nam Thanh Da